Vår menighet

Varden kirke - rom for alle
Vi vil være et møtested for kristen tro, håp og engasjement.