Ungdom


Vet du at Varden kirke har et eget ungdomssenter? Det vil vi gjerne fylle med ungdommer! Sjekk hvilke tilbud vi har. Hvilke aktiviteter vil du ha? Snakk med oss!

Trosopplæring (13-18 år)


Trosopplæring er en del av tilbudet til barn og unge. Vi inviterer til årlige aktiviteter / tiltak tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0-18 år!!