Kontaktinformasjon


Varden kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: varden.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Egersundsgate 11, 4015 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder

Bernt Sørbø

51 84 04 00

99 15 72 98

Send e-post

Sokneprest

Tobias Lien

51 84 04 00

91 53 24 43

Send e-post

Diakon

Hans Eskil Vigdel

51 84 04 00

41 08 74 82

Send e-post

Menighetspedagog

Charlotta Vikström

51 84 04 00

98 41 82 96

Send e-post

Organist

Henning Rød Haugland

51 84 04 00

95 89 95 88

Send e-post

Vaktmester/kirketjener

Terje Paulsen

51 84 04 00

91 73 64 87

Send e-post