Barn


Vi har et aktivt arbeid for barn i vår menighet!

Trosopplæring (0-12 år)


Trosopplæring er en del av tilbudet til barn og unge. Vi inviterer til årlige aktiviteter / tiltak tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0-18 år!