Kontaktinformasjon


Varden kirke

Besøksadresse: Egersundsgate 11, 4015 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 91 71 40 

Epost: varden.menighet.stavanger@kirken.no

Daglig leder

Kari Wathne Motland

51 91 71 41

97 58 43 13

Send e-post

Sokneprest

Anders Hildeng Næss

51 91 71 42

41 27 33 20

Send e-post

Diakon

Brit Reidun Mossige Tyvand

51 91 71 45

40 84 83 15

Send e-post

Menighetspedagog

Charlotta Vikström

51 91 71 43

98 41 82 96

Send e-post

Organist

Henning Rød Haugland

51 91 71 46

95 89 95 88

Send e-post

Vaktmester/kirketjener

Terje Paulsen

91 73 64 87

91736487

Send e-post