Kontaktinformasjon


Varden kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: varden.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Egersundsgate 11, 4015 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder

Kari Wathne Motland

51 84 04 00

97 58 43 13

Send epost

Sokneprest

Kristoffer Hodne Haugen

51 84 04 00

92 25 87 86

Send epost

Diakon

Brit Reidun Mossige Tyvand

51 84 04 00

40 84 83 15

Send epost

Menighetsarbeider

Tobias Lien

51 84 04 00

91 53 24 43

Send epost

Menighetspedagog

Charlotta Vikström

51 84 04 00

98 41 82 96

Send epost

Organist

Henning Rød Haugland

51 84 04 00

95 89 95 88

Send epost

Vaktmester/kirketjener

Terje Paulsen

51 84 04 00

91 73 64 87

Send epost