Felles påmelding til Aktivitetsgruppe - Konfirmanttiden i Stavanger


Den påmeldte
Fyll ut skjemaet med informasjonen vi trenger om konfirmanten - samt aktivitetsvalget ditt. De mørke feltene må alltid fylles ut. De foresattes informasjon kommer et stykke nedover i skjemaet.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite? (allergier, spesielle behov e.l.)
Her velger du hvilken aktivitetsgruppe du vil være i som konfirmant: (dersom en gruppe er vekke betyr det at den er full og ikke lenger tilgjengelig)
Dansegruppe 2 (Søndag 18.30 - 19.30) (ledige plasser)
Diakonigruppa (tirsdager 17.30 - 19.00) (ledige plasser)
Dansegruppe 1 (søndag 17-18) (7 ledige plasser)
ReDesign & Forming (tirsdager 17.30 - 19.00) (14 ledige plasser)
Sky Sing (Onsdager 18.30 - 21.00) (ledige plasser)
St. Johannes sangerne (torsdager 17.30 - 18.45) (ledige plasser)
Spill & Chill Dom/Petri (Tirsdager 17.30 - 19.00) (4 ledige plasser)
Spill & Chill Kampen (onsdager 18.00 - 19.30) (17 ledige plasser)
Spill & Chill St. Johannes (tirsdager 18.00 - 19.30) (16 ledige plasser)
Spill & Chill Ukirke (onsdager 18.00 - 19.30) (16 ledige plasser)
Mindfulness (onsdager 15.00 - 16.00) (8 ledige plasser)
Rytmisk musikkgruppe (onsdager 18.30 - 20.30) (8 ledige plasser)Kryss av hvilken menighet du hører til:

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: