Påmelding LysVåken 2023


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om deltakeren
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det spesielle behov hos barnet vi bør vite om (allergi, trygghet...)?


Er det i orden at vi publiserer bilder/video av den påmeldte? Vi skal blant annet lage en felles film fra alle Lys våken-arrangementene i Stavanger. Den skal vises på gudstjenestene og på nett/sosiale medier. Vi følger datatilsynets råd for publisering,Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe rundt dette.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Har du mulighet til å bidra med:Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: