Konfirmasjon


Velkommen til påmelding som konfirmant i Varden 2021-2022

 

Velkommen som konfirmant i Varden menighet !

Frist for påmelding er 15. august 2021.

Se en liten film om konfirmasjonen i kirken ved å KLIKKE HER

Varden menighet er med i samarbeidsprosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum" *.

Som konfirmant i "Konfirmanttiden i Sentrum" får du et år som er anderledes og som legger vekt på at du skal få et godt inntrykk - ikke bare av hva kirke, tro og livet i kirken betyr - men også; hva kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø. Vi har "slanket" den lokale undervisningsbiten litt i dette nye opplegget slik at du ikke vil oppleve at du bruker mer tid til konfirmasjonstiden - i forhold til slik vi har hatt det tidligere.

Foruten et opplegg med undervising og opplevelser her i Varden kirke og i Varden menighet - skal du (når du melder deg på) velge en aktivitet. Her blir du med som vanlig medlem i en kristen ungdomsaktivitet. Her treffer du andre ungdommer fra både din egen menighet - men også fra alle de andre samarbeidsmenighetene i prosjektet. Aktiviteten du ønsker velger du når du melder deg på til konfirmasjonen. 

Selve undervisningen i Varden kirke sammen med de andre konfirmantene fra Varden er lagt til tre langdager (lørdager), en weekend, og en månedlig dobbelt-time med variert og kjekk undervisning. Det er derfor viktig å reservere undervisningstidspunktene i både din og familiens kalender allerede nå ! Husk at både undervisningen og aktivitetene er obligatoriske.

Dette blir et utrolig kjekt år!

Det du må gjøre før du melder deg på er å sette deg godt inn i disse fire tingene:

(du klikker på punktene under får å vite mer om det som står der)

1. Den lokale undervisningsplanen for Varden menighet

2. Hva er egentlig prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum"

3. Hva slags aktiviteter kan jeg velge mellom.

4. Lese og skrive ut og skrive under på en egenerklæring

Når du er ferdig med dette er du klar til å melde deg på til dette året. Husk å sitte sammen med foreldre eller foresatte når du foretar påmeldingen. (Påmeldingen åpner 15. mai)

Når du melder konfirmanten opp til en aktivitetsgruppe, husk og sjekke at aktiviteten foregår på et tidspunkt som passer. Hvis det er viktig for konfirmanten å være med noen han/hun kjenner bør konfirmantene avtale seg i mellom at de melder seg på samme aktivitet. Merk at det er et begrenset antall plasser på de ulike aktivitetene, og det er førstemann til mølla. 

VIKTIG: I år skal begge påmeldingene nedenfor fylles ut og sendnes inn !!

HER MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT 2021-2022

HER MELDER DU DEG PÅ TIL AKTIVITETSGRUPPEN DU VIL VÆRE PÅ

Viktig informasjon til foreldre/foresatte: Betalingen for konfirmantåret betales i år til to separate mottakere. Egenandel for selve undervisningsåret er på 500 kroner - dette skal til Varden menighet. I tillegg kommer det en egenandel til aktiviteten konfirmanten blir tatt inn på. Denne varierer - men målet er at totalkostnaden for året ikke skal overstige 800 til 1000 kroner. Det kommer mer informasjon om hvordan dette betales når året starter opp til høsten.

Konfirmasjonsdager våren 2022 blir Lørdag 7. mai og Søndag 8. mai. Alle får den dagen de ønsker - tidspunkt på dagen kan variere. 

 

Tilrettelagt opplegg: Dersom dere ønsker tilrettelagt opplegg for konfirmanter med særskilte behov, som ulike funksjonshemminger eller annet, kan dere kontakte Jan Steinar Halås, kateket i Madlamark kirke på tlf 51 59 93 53.

Les mer om tilrettelagt konfirmasjon ved å KLIKKE HER

For deg som planlegger fremtidig konfirmasjonfest - her er konfirmasjonsdatoene for de neste årene i Varden menighet: 

2021: Lørdag 11. og Søndag 12. september

2022: Lørdag 7. og Søndag 8. mai

2023: Lørdag 6. og Søndag 7. mai

2024: Lørdag 4. og Søndag 5. mai

2025: Lørdag 3. og Søndag 4. mai

2026: Lørdag 2. og Søndag 3. mai

2027: Lørdag 8. og Søndag 9. mai

2028: Lørdag 6. og Søndag 7. mai

2029: Lørdag 5. og Søndag 6. mai

2030: Lørdag 4. og Søndag 5. mai

 

*Følgende menigheter med i prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum": Domkirken og St. Petri, St. Johannes, Varden, Kampen, Stokka, Bekkefaret og Vassøy.

Tilbake