Konfirmasjon


Velkommen til påmelding som konfirmant i Varden 2022-2023

Velkommen som konfirmant i Varden menighet !

PÅMELDINGEN ÅPNER 01. JUNI - OG INFO MØTE OM OPPLEGGET VÅRT DEN 15. JUNI I KIRKEN KLOKKA 18.00.

Frist for påmelding er 01. september 2022.

Les mer om det å være konfirmant i Den norske kirke ved å KLIKKE HER

Varden menighet er med i samarbeidsprosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum" *.

Som konfirmant i "Konfirmanttiden i Sentrum" får du et år som er anderledes og som legger vekt på at du skal få et godt inntrykk - ikke bare av hva kirke, tro og livet i kirken betyr - men også; hva kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø. Vi har "slanket" den lokale undervisningsbiten litt i dette nye opplegget slik at du ikke vil oppleve at du bruker mer tid til konfirmasjonstiden - i forhold til slik vi har hatt det tidligere.

Foruten et opplegg med undervising og opplevelser her i Varden kirke og i Varden menighet - skal du (når du melder deg på) velge en aktivitet. Her blir du med i en ungdomsaktivitet sammen med konformanter fra mange andre menigher. Aktiviteten du ønsker velger du når du melder deg på til konfirmasjonen. 

Selve undervisningen i Varden kirke sammen med de andre konfirmantene fra Varden er lagt til tre langdager (lørdager), en weekend, og ca. en månedlig dobbelt-time med variert og kjekk undervisning. Det er derfor viktig å reservere undervisningstidspunktene i både din og familiens kalender allerede nå ! Husk at både undervisningen og aktivitetene er obligatoriske.

Dette blir et utrolig kjekt år!

Det du må gjøre før du melder deg på er å sette deg godt inn i disse fire tingene:

(du klikker på punktene under får å vite mer om det som står der)

1. Den lokale undervisningsplanen for Varden menighet

2. Hva er egentlig prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum"

3. Hva slags aktiviteter kan jeg velge mellom.

4. Lese og skrive ut og skrive under på "Konfirmantkontrakt".

Når du er ferdig med dette er du klar til å melde deg på til dette året. Husk å sitte sammen med foreldre eller foresatte når du foretar påmeldingen. (Påmeldingen åpner 1. juni)

Når du melder konfirmanten opp til en aktivitetsgruppe, husk og sjekke at aktiviteten foregår på et tidspunkt som passer. Hvis det er viktig for konfirmanten å være med noen han/hun kjenner bør konfirmantene avtale seg i mellom at de melder seg på samme aktivitet. Merk at det er et begrenset antall plasser på de ulike aktivitetene, og det er førstemann til mølla. 

VIKTIG: I år skal begge påmeldingene nedenfor fylles ut og sendnes inn !!

HER MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT 2022-2023. 

HER MELDER DU DEG PÅ TIL AKTIVITETSGRUPPEN DU VIL VÆRE PÅ

Viktig informasjon til foreldre/foresatte: Betalingen for konfirmantåret betales i år til to separate mottakere. Egenandel for selve undervisningsåret er på 800 kroner - dette skal til Varden menighet. I tillegg kommer det en egenandel til aktiviteten konfirmanten blir tatt inn på. Det kommer mer informasjon om hvordan dette betales når året starter opp til høsten.

Konfirmasjonsdager våren 2023 blir Lørdag 6. mai og Søndag 7. mai. Alle får den dagen de ønsker - tidspunkt på dagen kan variere. 

 

Ansvarlig for konfirmantarbeidet i Varden menighet: 

Fung. sokneprest Kristoffer Haugen Hodne (etter 01.08.22): kh249@kirken.no

For deg som planlegger fremtidig konfirmasjonfest - her er konfirmasjonsdatoene for de neste årene i Varden menighet: 

2023: Lørdag 6. og Søndag 7. mai

2024: Lørdag 4. og Søndag 5. mai

2025: Lørdag 3. og Søndag 4. mai

2026: Lørdag 2. og Søndag 3. mai

2027: Lørdag 8. og Søndag 9. mai

2028: Lørdag 6. og Søndag 7. mai

2029: Lørdag 5. og Søndag 6. mai

2030: Lørdag 4. og Søndag 5. mai

*Følgende menigheter med i "Konfirmanttiden i Sentrum": Domkirken og St. Petri, St. Johannes, Varden, Kampen, Bekkefaret og Vassøy.

 

 

Invitasjon til
TILRETTELAGT KONFIRMASJONSUNDERVISNING i Stavanger.

Konfirmasjon er for alle som ønsker det, og derfor inviterer alle menigheter til konfirmasjonsundervisning. Erfaringer viser at ikke alle synes det er like lett å følge vanlig konfirmasjonsopplegg. Derfor har vi i Madlamark menighet laget et opplegg som vi kaller «Tilrettelagt konfirmasjon», som vi har gjennomført i mange år. Forrige året var det 13 ungdommer fra 5 forskjellige skoler, og nå i år 5 ungdommer, som følger opplegget, - vanligvis pleier det å være 5-7 konfirmanter. Tilbakemeldingene er svært gode, og vi gleder oss over å invitere nye konfirmanter dette året! Opplegget er et fellestiltak for menighetene i Stavanger. Vi har ikke kontaktopplysninger på konfirmantene dette gjelder, men får dele ut brevet via skolen ungdommen går på.
Gjennom konfirmasjonstiden ønsker vi at konfirmantene skal få et møte med kirken og den kristne tro. Konfirmantsamlingene er beregnet å vare en time og et kvarter, på torsdager fra kl.1445. Den vil være inndelt i ulike ”stasjoner” i kirken. Disse stasjonene er faste og gjenkjennelige fra gang til gang. Vi bruker strukturen i gudstjenesten som ”plattform” for opplegget. Det betyr i praksis at konfirmasjonsgudstjenesten ligger i bunnen av hele opplegget, og at kirkerommet er stedet der all undervisningen foregår. Vi ønsker å legge vekt på å gi konfirmantene opplevelse, erfaring, undring og deltakelse i en trygg ramme.
Vi håper også at konfirmasjonstiden blir en god tid for familien til konfirmanten. Sammen vil dere bli invitert til presentasjonsgudstjeneste, en gudstjeneste med deltagelse av konfirmantene, konfirmantfest, og konfirmasjon i Madlamark kirke. Konfirmasjonsgudstjenesten blir 7.mai 2023 (med et lite forbehold om at den blir flyttet til søndag 30.april, dette avgjøres i juni). Kontakten og samarbeidet med dere foreldre/foresatte blir viktig for oss, samtidig som vi også vil ha en god dialog med skolene og eventuelt boliger.
Kontingenten for konfirmantåret vil være kr. 600,-. Innmeldingsfristen settes til torsdag 9. juni (ikke absolutt frist). Dersom dere ønsker nærmere informasjon om opplegget er dere velkommen til å ta kontakt, og melde på gjennom www.imarka.no, se fanen ungdom/konfirmasjon. Påmeldingen åpner 18.mai.

Tilbake

Del