Konfirmasjon


Velkommen til påmelding som konfirmant i Varden 2020-2021

 

Velkommen som konfirmant i Varden menighet !

Frist for påmelding er 1. juli 2020.

Varden menighet er med i samarbeidsprosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum" *.

Som konfirmant i "Konfirmanttiden i Sentrum" får du et år som er anderledes og som legger vekt på at du skal få et godt inntrykk - ikke bare av hva kirke, tro og livet i kirken betyr - men også; hva kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø. Vi har "slanket" den lokale undervisningsbiten litt i dette nye opplegget slik at du ikke vil oppleve at du bruker mer tid til konfirmasjonstiden - i forhold til slik vi har hatt det tidligere.

Foruten et opplegg med undervising og opplevelser her i Varden kirke og i Varden menighet - skal du (når du melder deg på) velge en av 9 aktiviteter (men når du melder deg på velger du 3 av dem i prioritert rekkefølge). Her blir du med som vanlig medlem i en kristen ungdomsaktivitet. Her treffer du andre ungdommer fra både din egen menighet - men også fra alle de andre samarbeidsmenighetene i prosjektet. Når du skal velge på påmeldingskjemaet - må du velge ut tre aktiviteteter i prioritert rekkefølge (fordi noen av aktivitetene har begresning på hvor mange de har plass til).

Alle aktivitetene er åpne for ungdom opp til 18 år. Så når konfirmasjonstiden er over - kan du fremdeles fortsette i aktiviteten din og være med på alt som skjer der. (eller skifte over til en av de andre gruppene) .

Selve undervisningen i Varden kirke sammen med de andre konfirmantene fra Varden er lagt til to langdager og en månedlig dobbelt-time med variert og kjekk undervisning. Det er derfor viktig å reservere undervisningstidspunktene i både din og familiens kalender allerede nå ! Husk at både undervisningen og aktivitetene er obligatoriske.

Dette blir et utrolig kjekt år!

Det du må gjøre før du melder deg på er å sette deg godt inn i disse fire tingene:

(du klikker på punktene under får å vite mer om det som står der)

1. Den lokale undervisningsplanen for Varden menighet

2. Hva er egentlig prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum"

3. Hva slags aktiviteter kan jeg velge mellom.

4. Lese og skrive ut og skrive under på en egenerklæring

Når du er ferdig med dette er du klar til å melde deg på til dette året. Husk å sitte sammen med foreldre eller foresatte når du foretar påmeldingen. (Påmeldingen åpner 15. mai)

HER MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT 2020-2021. (ÅPNER VÅREN 2020)

Viktig informasjon til foreldre/foresatte: Betalingen for konfirmantåret betales i år til to separate mottakere. Egenandel for selve undervisningsåret er på 500 kroner - dette skal til Varden menighet. I tillegg kommer det en egenandel til aktiviteten konfirmanten blir tatt inn på. Denne varierer - men ligger mellom 1000 og 1500 kroner. Det kommer mer informasjon om hvordan dette betales når året starter opp til høsten.

Konfirmasjonsdager våren 2021 blir Lørdag 8. mai og Søndag 9. mai. Alle får den dagen de ønsker - tidspunkt på dagen kan variere. 

 

Tilrettelagt opplegg: Dersom dere ønsker tilrettelagt opplegg for konfirmanter med særskilte behov, som ulike funksjonshemminger eller annet, kan dere kontakte Jan Steinar Halås, kateket i Madlamark kirke på tlf 51 59 93 53.

For deg som planlegger fremtidig konfirmasjonfest - her er konfirmasjonsdatoene for de neste årene i Varden menighet: 

2021: Lørdag 8. og Søndag 9. mai

2022: Lørdag 7. og Søndag 8. mai

2023: Lørdag 6. og Søndag 7. mai

2024: Lørdag 4. og Søndag 5. mai

2025: Lørdag 3. og Søndag 4. mai

2026: Lørdag 2. og Søndag 3. mai

2027: Lørdag 8. og Søndag 9. mai

2028: Lørdag 6. og Søndag 7. mai

2029: Lørdag 5. og Søndag 6. mai

2030: Lørdag 4. og Søndag 5. mai

 

*Følgende menigheter med i prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum": Domkirken og St. Petri, St. Johannes, Varden, Kampen, Stokka og Vassøy.

Tilbake