Menighetsmøte utsatt


Menighetsmøtet/Årsmøtet er utsatt

 

Den 19. april var det planlagt menighetsmøte/årsmøte i Varden menighet. Pga corona-situasjonen er dette møtet utsatt til høsten. Når ny dato fastsettes legges det ut her på hjemmesiden til menigheten. 

Tilbake