Nå åpnes kirken opp igjen


 

 

 

Det at kirken nå åpnes forsiktig opp gjør at vi samtidig som vi samles - også må forholde oss til en rekke smitteverntiltak. Dette kan føles unaturlig - men vi håper samtidig at rutinene vil være såpass innarbeidet fra ansattes/frivilliges side når samles - at de ikke får en veldig fremtredende og forstyrrende plass. Her kommer en liste over det som må huskes på: 

 

*Føler du deg syk, skal du ikke komme til kirken.

*Det er bare lov å være 50 kirkegjengere i kirken. Medvirkende (prest, organist osv.) er i tillegg til dette antallet.

*Vi forventer god håndhygiene, og oppfordrer til å bruke håndsprit som står ved inngangen til kirkerommet.

*Du vil få salmebok og program som ikke har vært berørt av andre på minst en uke. Kirkevert vil dele ut disse med plasthansker på.

*Bare annen hver kirkebenk skal brukes. Setet ytterst mot midtgangen skal ikke benyttes for å sikre avstand til dem som går i der. Dette er merket.

*Familier kan sitte på seter som er inntil hverandre. Folk som ikke bor sammen må la det være to tomme seter mellom hverandre.

*Foran/på hvert sete vil det ligge en lapp og en blyant, og på lappen står plassens nummer. På lappen skal du skrive navnet ditt og telefonnummer. Denne lappen skal du legge i en eske ved utgangen når du går. Det er for hvis en som har vært tilstede oppdages som smittet med korona i ettertid, skal helsemyndighetene kunne varsle/pålegge karantene for dem som satt nærmest den med smitte. Derved unngår man å pålegge karantene for alle som var i rommet. Lappene blir ikke lest, men oppbevart i safen i 10 dager før de blir makulert. Trenger du hjelp til dette spør du f.eks. kirkeverten når gudstjenesten er slutt.

*Det er merker på gulvet i kirken for å minne om avstandsregelen på 1 meter.

*Også når man skal få nattverd er det merket på gulvet hvor en kan stå. Kun 5 kan stå foran alterringen samtidig. Det kneles ikke. Kirketjener setter fram beger med oblat oppi (med plasthansker på hendene), slik at det bare er du selv som tar på oblaten. Det vil være minst 1 meter mellom deg og presten når han skjenker vin.

*Det skal være minst mulig fysisk kontakt mellom mennesker i kirken.

*Husk avstandsregelen også når du skal ut. Vi åpner begge utgangsdørene for å hindre trengsel.

*Gudstjenesten vil bli noe kortene enn vanlig.

*Tepper, leker og bøker i lekekroken for barn, er fjernet.

*Vi har dessverre ikke lov til å servere kirkekaffe.

 

 

 

Tilbake