Givertjeneste - støtt vår menighet


Det er enkelt å bli fast giver i Varden kirke.

Klikk her på linken

 

Varden menighet ønsker å være til stede i lokalmiljøet ved å dele kristen tro og Guds kjærlighet og skape trygge og gode miljøer med engasjerende aktiviteter. 

Menigheten får noe offentlig støtte til sin aktivitet knyttet til barn og unge, men må selv finansiere det meste av våre aktiviteter. Menigheten lønner blant annet egen menighetspedagog og leder for ungdomsarbeid. Derfor ønsker vi å invitere deg til å støtte arbeidet vårt!

Vi har nå lansert en nettbasert løsning hvor du enkelt kan sette opp og endre din faste givertjeneste, eller gi en enkeltgave. For  å komme til skjeamet kan du enten 

skanne qr-koden:

Eller trykke på DENNE LINKEN

 

Vi har faste givere som gir fra kr. 50 pr. mnd til over 1000,- pr. mnd.

-Alle bidrag mottas med stor takk!

Du kan hjelpe Varden menighet med en trygg økonomi

 

Enkeltgaver er også mulig!  

 

Du kan velge prosjekt:

Menighetsarbeid

Barne- og ungdomsarbeid

UV -ungdomsarbeid for 15 til 18 åringer

 


 
I 2020 gis det skattefritak på gaver fra kr 500 inntil kr 50 000 pr år pr lønnsmottaker.
 
Ta kontakt om du har spørsmål. 

Kontakt:


Daglig leder
Kari Wathne Motland
51 91 71 41
975 84 313 
Send e-post

Tilbake