Givertjeneste


Det er enkelt å bli fast giver i Varden kirke. Fyll ut og send skjemaet du finner lengre nede på siden til varden.menighet.stavanger@kirken.no.

 

Deretter vil daglig leder kontakte deg og fortelle om den videre gangen i systemet for at det beløpet du har valgt blir trukket fra din konto hver måned.

Vi har faste givere som betaler fra kr. 50 pr. mnd til over 1000,- pr. mnd.

-Alle bidrag mottas med stor takk!

Du kan hjelpe Varden menighet med en trygg økonomi.

Hvordan komme i gang?
Her kan du laste ned skjema for å bli fast giver

Enkeltgaver er også mulig!  

Vil du at din gave skal gå til noe bestemt, f.eks. diakoni, misjonsprosjektet i Thailand og Laos, søndagsskolen, Storhaug barnegospel, arbeid blant barn og unge, kirkemusikk eller menighetsbladet, så merker du bare innbetalingen med det formål du ønsker.

Når gaven ikke er merket spesielt, brukes midlene til det generelle arbeidet i Varden menighet.
 
For 2019 gis det skattefritak på gaver fra kr 500 inntil kr 30 000 pr år pr lønnsmottaker.
 
Menighetens konto er 3201.32.45184

Kontakt:


Daglig leder
Kari Wathne Motland
51 91 71 41
975 84 313 
Send e-post

Tilbake