Tilbud om sorggrupper til etterlatte


I Stavanger bispedømme har vi tilbud om ulike typer støttegrupper ved sorg.

Sorggrupper for voksne
I Stavanger bispedømme har vi tilbud om ulike typer støttegrupper ved sorg.
• Ved tap av ektefelle/samboer
• Ved tap av foreldre/søsken
• Ved tap av barn, ungdom eller voksne barn.
• Ved tap som skyldes selvmord, eller rusproblematikk i nær familie

 

Sorggrupper for barn/ungdom
I Stavanger er det egne støttegrupper for barn og unge som har mistet foreldre, eller søsken. Ta kontakt med nærmeste diakon, eller med Helsestasjon og skolehelsetjenesten: 51 50 80 98 eller på e-post: adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Henvendelse
Dersom du ønsker en samtale og/eller bli med i en støttegruppe for mennesker i sorg, kan du henvende deg til Varden menighet, telefon: 51 84 04 00 eller så kan lese mer og melde deg på her: kirken.stavanger.no/sorggrupper
 

Tilbake