Samtale


Ønsker du å snakke med noen?

Vi er nå inne i en utfordrende periode - og en nesten uforståelig periode. Det kan føles mye å bære på når vi leser og ser det som skjer i verden rundt oss - og det er noe som berører oss på ulik måte. Da kan det være greit for oss alle å ha noen å snakke med, noen som tar seg tid til å lytte. Det kan være både små og store saker som opptar oss. Vi vil svært gjerne være tilgjengelige for deg. 

Sokneprest og diakon har taushetsplikt og avtale kan gjøres på telefon eller mail.

Kontakt:


Sokneprest
Anders Hildeng Næss
51 91 71 42
954 38 277 
Send e-post

Kontakt:


Diakon
Brit Reidun Mossige Tyvand
51 91 71 45
408 48 315
Send e-post

Tilbake