Vi ser etter Ungdomsleder i Varden!


 

Vi ser etter en (eller to) person/personer som vil lede ungdomsarbeidet i Varden kirke. Vi har nyoppussede lokaler og vil gjerne ha et regelmessig tilbud for ungdom. Stillingen er lønnet.

Ta kontakt med menighetspedagog Charlotta Vikström på cv759@kirken.no eller mob. 98418296.

Tilbake