Varden menighetsråd 2023-2027


Her er Varden sitt nye menighetsråd for neste periode.

Ikke med på bildet: Gunnar Grøsland, Dag Johannessen og Ragnar Fiskå.

 

Menighetsrådet for neste periode består av:

Leder: John Ottar Lie Motland

Nestleder: Janne Hagen

Medlem: Kirsten Engevik

Medlem: Karen Sesilie Kvalevåg Tjøstheim

Medlem: Dag Johannessen

Medlem: Magne Hersvik

Medlem: Gunnar Grøsland

Medlem: Kari Wathne Motland

1. varamedlem: Ragnar Fiskå

2. varamedlem: Marit Schrøder Johnsen

Tilbake