Alterteppet i Varden kirke


I Varden kirke har vi et flott alterteppe, "Kirkeåret", som er laget av Else Marie Jacobsen.

Alterteppet i Varden kirke er laget av kunstveversken Else Marie Jacobsen i 1967. Les mer om teppets oppbygging og liturgiske perioder og farger: Mer info

Les også gjerne en andakt av Sigve Ims fra Stavanger Aftenblad (april 2023) der han også skriver om alterteppet i Varden kirke.

Tilbake