Emmaus-gjengen


Nytt tilbud for 3-6-åringer med familie, på Lille Bethania ved Emmaus barnehage!

 

EMMAUS-gjengen er et nytt tilbud for 3-6-åringer med familie, på Lille Bethania ved Emmaus barnehage Det blir rimelig middag, sangsamling og fortelling. Fire onsdager i høst NB! kl. 17-18. Oppstart 25.9. 

Åpent for alle i målgruppen!

Arrangør er Søndagsskolen med lokale representanter deriblant Varden menighet.
Høstens datoer er 25.9, 30.10, 27.11, 11.12

For mer info cv759@kirken.no

Vi håper at dette blir et flott tilbud i en hektisk hverdag med rimelig middag til hele familien og liten sang/fortellings-del.

 

 

Tilbake