Gudstjeneste 6. juni


Velkommen til gudstjenestefeiring i Varden kirke søndag 6. juni klokka 11.00!

 

Prest: domprost Stefan Emmerhof

Organist: Henning Rød Haugland

Nattverd

Søndagsskole

Velkommen!

 

Tilbake