God jul og godt nytt år - Varden og verden i en spesiell tid


Denne julen blir en anderledes jul. 

 

Staben i Varden menighet ønsker deg velkommen til julaftengudstjeneste enten du melder deg på til å komme i kirken eller du følger sendingen på facebook.

 

Julen 2020 vil bli stående i historiebøkene som en jul der verden var i unntakstilstand. Samtidig har 2020 gjort noe med oss alle - kanskje særlig her i vår vestlige verden. Vi har blitt påminnet om at vi er en del av en større verden der vi står sammen rundt en klode som medmennesker der vi deler hverandres skjebne. I gode og vonde dager. Denne tiden gir oss muligheten til å vise styrken i den menneskelige viljen til å være en neste. Her i Varden kirke vil vi la advents- og juletiden få en grunntone gjennom sangen "Grown up Christmas list". Dette er en sang som nettopp minner oss om det ser er det viktiste vi kan ønske oss til jul - og til hver dag i livet - fred, rettferdighet og nestekjærlighet. I Varden bruker vi sangen i norsk oversettelse: "Alt eg ønske meg te jul".

Sangen vil du få høre i kirken både 13. desember og på julaften. I tillegg kan du se den ved å klikke her - og også vil gudstjenestene på julaften kunne følges direkte på menighetens facebook side som er her.

Tilbake