Velkommen til konfirmasjon i Varden


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller er nysgjerrig.

 

Velkommen som konfirmant i Varden menighet !

 

Informasjon til nye konfirmanter i Varden. 

Her kan du lese en brosjyre om det å være konfirmant - og nedenfor kan du lese om hva vi kan tilby her i Varden menighet - vi gleder oss til å bli kjent med deg: 

Varden menighet er med i samarbeidsprosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum" *.

Du finner all informasjon om aktivitetsgruppene i prosjektet ved å følge DENNE LINKEN.

Frist for påmelding er 1. juli 2021. 

Som konfirmant i "Konfirmanttiden i Sentrum" får du et år som er anderledes og som legger vekt på at du skal få et godt inntrykk - ikke bare av hva kirke, tro og livet i kirken betyr - men også; hva kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø. Vi har "slanket" den lokale undervisningsbiten litt i dette nye opplegget slik at du ikke vil oppleve at du bruker mer tid til konfirmasjonstiden - i forhold til slik vi har hatt det tidligere.

Foruten et opplegg med undervising og opplevelser her i Varden kirke og i Varden menighet - skal du (når du melder deg på) velge en av 9 aktiviteter (men når du melder deg på velger du 3 av dem i prioritert rekkefølge). Her blir du med som vanlig medlem i en kristen ungdomsaktivitet. Her treffer du andre ungdommer fra både din egen menighet - men også fra alle de andre samarbeidsmenighetene i prosjektet. Når du skal velge på påmeldingskjemaet - må du velge ut tre aktiviteteter i prioritert rekkefølge (fordi noen av aktivitetene har begresning på hvor mange de har plass til).

Selve undervisningen i Varden kirke sammen med de andre konfirmantene fra Varden er lagt til to langdager og en månedlig dobbelt-time med variert og kjekk undervisning. Det er derfor viktig å reservere undervisningstidspunktene i både din og familiens kalender allerede nå ! Husk at både undervisningen og aktivitetene er obligatoriske.

Dette blir et utrolig kjekt år!

Det du må gjøre før du melder deg på er å sette deg godt inn i disse fire tingene:

(du klikker på punktene under får å vite mer om det som står der - disse oppdateres hvert år for kommende kull den 15 mai)

1. Den lokale undervisningsplanen for Varden menighet

2. Hva er egentlig prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum"

3. Hva slags aktiviteter kan jeg velge mellom.

4. Lese og skrive ut og skrive under på en egenerklæring

Når du er ferdig med dette er du klar til å melde deg på til dette året. Husk å sitte sammen med foreldre eller foresatte når du foretar påmeldingen. (Påmeldingen åpner 15. mai - FRIST FOR PÅMELDING ER 1. SEPTEMBER)

HER MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT 2021-2022 (åpner 15. mai 2020 - frist 1. juli).

Viktig informasjon til foreldre/foresatte: Betalingen for konfirmantåret betales i år til to separate mottakere. Egenandel for selve undervisningsåret er på 800 kroner - dette skal til Varden menighet. I tillegg kommer det en egenandel til aktiviteten konfirmanten blir tatt inn på. Denne varierer - men ligger mellom 200 og 400 kroner. Det kommer mer informasjon om hvordan dette betales når året starter opp til høsten.

Konfirmasjonsdager våren 2022 blir Lørdag 07. mai og Søndag 08. mai. Alle får den dagen de ønsker - tidspunkt på dagen kan variere. 

 

Tilrettelagt opplegg:

En konfirmasjonstid med like muligheter/ Alternativ: Alle som ønsker å være konfirmant i kirka skal ha like muligheter til deltakelse og tilhørighet. Uavhengig av funksjonsevne eller særskilte behov. Vi vil tilpasse konfirmasjonstiden til den enkeltes forutsetninger, og slik legge til rette for en inkluderende og likeverdig konfirmasjonstid for alle. For eksempel kan det finnes gode grunenr til ikke å være med på weekend eller konfirmanttreffet 2022. Ta kontakt snarest ved spesielle behov, velg "vanlig opplegg med justeringer" i webpåmelding, eller skriv i kommentarfeltet i påmeldingen. Vi vil særlig gjøre oppmerksom på et tilrettelagt opplegg for konfirmanter med nedsatte funksjonsevner, som gjennomføres i Madlamark kirke. For mer info, se www.imarka.no eller kontakt kateketen, jh664@kirken.no tlf. 51599353

 

 

For deg som planlegger fremtidig konfirmasjonfest - her er konfirmasjonsdatoene for de neste årene i Varden menighet: 

2021: Lørdag 11. og Søndag 12. september

2022: Lørdag 07. og Søndag 08. mai

2023: Lørdag 6. og Søndag 7. mai

2024: Lørdag 4. og Søndag 5. mai

2025: Lørdag 3. og Søndag 4. mai

2026: Lørdag 2. og Søndag 3. mai

2027: Lørdag 8. og Søndag 9. mai

2028: Lørdag 6. og Søndag 7. mai

2029: Lørdag 5. og Søndag 6. mai

2030: Lørdag 4. og Søndag 5. mai

 

*Følgende menigheter med i prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum": Domkirken og St. Petri, St. Johannes, Varden, Kampen, Stokka, Bekkefaret og Vassøy.

 

Tilbake